INTERSET Software House

096 265 1628

ติดต่อ ฝ่ายขาย

แนวทางการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่น ทรงนิยม

Frontend Backend Developer

เป็น Developer สมัยนี้ ยากขึ้น

อันที่จริง จะว่าง่ายขึ้น มันก็ง่ายขึ้นจริงๆ แต่ถ้าบอกว่ายาก แล้วลองอ้างอิงกันหน่อย ก้อจะเห็นด้วยว่า ยากจริง

Leave a Reply

Your email address will not be published.