ภาพที่ 2 หน้าปกหนังสือ Be Graphic ของสำนักพิมพ์ ARIP แต่งโดย โสรชัย นันทวัชรวิบูลย์