ภาพที่ 8 ภาพหลอดเสียบห่วงสลักเปิดกระป๋องน้ำอัดลม ภาพจาก pantip.com