“คิดถึง บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์ คิดถึงเรา InterSET”

บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ประกอบด้วยกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่เพียบพร้อมด้วยความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ ทั้งด้านการวางแผนการดำเนินงาน การวิเคราะห์และพัฒนาระบบซอฟต์แวร์ ทั้งระดับปฏิบัติงานจนถึงระดับผู้บริหารองค์กร

ด้วยประสบการณ์การทำงานทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและระบบงานคอมพิวเตอร์ของทีมงานที่มากกว่า 18 ปี ทำให้หลักการทำงานของ บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า การนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยเสนอในการบริการและเสนอในการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎีที่ประยุกต์กับประสบการณ์และเทคนิคต่างๆที่สร้างสมมา

นำเทคโนโลยีที่ทันสมัย ในการบริการและการแก้ปัญหาด้วยวิธีที่ถูกต้อง ตามหลักทฤษฎีที่ประยุกต์กับประสบการณ์และเทคนิคต่าง ๆ ที่สร้างสมมา

ปัจจุบัน บริษัท อินเตอร์ เซตฯ ได้ยกระดับมาตรฐานงาน และกระบวนการพัฒนาระบบภายในองค์กร ด้วยการดำเนินการจนได้รับรองมาตรฐาน CMMI  (Capability Maturity Model Integration) ในระดับที่ 3 (CMMI Level 3) เพื่อให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ และการให้บริการของ บริษัท อินเตอร์ เซตฯ มากยิ่งขึ้น และเป็นเครื่องยืนยันถึงความตั้งใจ ที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และการบริการของเรา

ดำเนินกิจการมาเป็นเวลากว่า 10 ปี

มาตราฐานการพัฒนาซอฟต์แวร์ระดับสากล

ทีมพัฒนากว่า 30 ชีวิต

ผลงานสำคัญกว่า 50 โครงการ

Spread the love

TELL US ABOUT YOUR PROJECT

0
YEARS IN OPERATION
0
SUCCESS PROJECTS
0
TEAM STUFFS

Processes within the software process improvement standard.

ลักษณะงาน
E-mail
เบอร์โทร
ชื่อบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อธิบายระบบงานขั้นต้น
Spread the love