การบริหารโครงการเชิงพื้นที่ (Project Area Base)   เป็นระบบบริหารจัดการโครงการในภาพรวม โดยที่ สามารถนำเข้าโครงการทั้งหมดที่มีของหน่วยงาน แบบตามปีงบประมาณ หรือปีพุทธศักราช ทั้งนี้การนำเข้าข้อมูลที่สำคัญ เพื่อใช้สำหรับการแสดงผมทางแผนที่และหน้าจอภาพรวม (Dashboard)

“ การบริหารจัดการโครงการเชิงพื้นที่ เป็นการบริหารงานอีกระดับหนึ่งทำให้ผู้ที่ต้องหารโครงการในระดับ มหาภาค , ประเทศ , จังหวัด , อำเภอ เป็นต้น เพื่อให้เป็นการกระจายตัวของโครงการในแต่ละพื้นที่เพื่อใช้สำหรับการตัดสินใจ “

โดยที่ขีดความสามารถที่โดยเด่นสามารถทำได้ดังนี้

  • สามารถบริหารจัดการโครงการผ่านทางแผนที่ และนำเข้าโครงการผ่านทางแผนที่
  • สามารถบริหารงบประมาโครงการ และติดตามความก้าวหน้าโครงการได้
  • สามารถติดตามแผนการดำเนินการ
  • รองรับการซ้อนทับของชั้นข้อมูลแผนที่ (WMS – Web Map Service)
  • สามารถรายงานสถานการโครงการแบบทันเวลา (Real time)

ระยะเวลาการติดตั้งที่รวดเร็ว พร้อมใช้งานสำหรับทุกหน่วยงาน ทั้งนี้ แต่ละหน่วยงานสามารถปรับปรุงโปรแกรมให้สามารถเป็นรูปแบบที่ต้องการของหน่วยงานได้ ระบบรองรับการใช้งานแผนที่ต่าง ๆ เช่น Google Map , Bing MAP , Arc GIS เป็นต้น

หน้าจอสรุปภาพรวม (Dashboard) สามารถจัดรูปแบบ และปรับแต่งข้อมูลที่ต้องการสรุปต่อผู้บริหาร เพื่อให้สามารถดูภาพรวมโครงการทั้งหมดของหน่วยงาน หรือกระทรวง เพื่อให้มีข้อมูลสำหรับการติดสินใจที่รวดเร็วมากที่สุดได้

Spread the love

TELL US ABOUT YOUR PROJECT

0
YEARS IN OPERATION
0
SUCCESS PROJECTS
0
TEAM STUFFS

Processes within the software process improvement standard.

ลักษณะงาน
E-mail
เบอร์โทร
ชื่อบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อธิบายระบบงานขั้นต้น
Spread the love