ในปัจจุบัน การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) กลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยในสังคมคนใช้ IT ไปแล้ว เราสามารถนำเสนอ วิเคราะห์ พยากรณ์ข้อมูลสำหรับพื้นที่ต่างๆที่จะมีผลกระทบ เช่น การไหล่บ่าของมวลน้ำ ความเหมาะสมในการปลูกพรรณพืช ผ่านระบบแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม โดยทั้งใช้เทคโนโลยีของการวิเคราะห์พื้นที่ การทำ Remote Sensing การใช้ชั้นความสูงของพื้นผิว มาวิเคราะห์ระดับชั้นความสูง โดยการใช้ ระบบภูมิสารสนเทศ หรือ

บริษัท อินเตอร์ เซตฯ มีประสบการณ์ทั้งในระดับการวิจัย และระดับการพัฒนาเพื่อนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม ด้วยเทคโนโลยีของระบบ GIS จำเป็นต้องใช้โปรแกรมประเภท Map Server ทำงานให้บริการแผนที่ ภาพถ่ายดาวเทียม เหล่านั้น โดย Map Server ในท้องตลาด มีหลายผลิตภัณฑ์ด้วยกัน เช่น Arc GIS Server , Geo Server  เป็นต้น ซึ่ง ทีม Software Engineer ของ บริษัท อินเตอร์ เซตฯ  นั้น มีความทั้งรู้และทักษะ ในการพัฒนาโปรแกรมบน Map Server เหล่านั้นมาแล้ว

Spread the love

TELL US ABOUT YOUR PROJECT

0
YEARS IN OPERATION
0
SUCCESS PROJECTS
0
TEAM STUFFS

Processes within the software process improvement standard.

ลักษณะงาน
E-mail
เบอร์โทร
ชื่อบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อธิบายระบบงานขั้นต้น
Spread the love