การจำลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นการรวบรวมวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้จำลองสถานการณ์จริงหรือพฤติกรรมของระบบต่าง ๆ มาไว้บนคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เข้ามาช่วย เพื่อที่จะศึกษาการไหลของกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ โดยมีการเก็บข้อมูล และทำการวิเคราะห์หารูปแบบที่ถูกต้องจากโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อปรับปรุงในอนาคต  หรือการจำลองปัญหาที่อยู่นอกเหนือความคาดหมายที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงานจริง

ในปัจจุบันนี้การจำลอง (Simulation)  สถานการณ์เป็นที่นิยมอย่างมาก เนื่องจากระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง จึงทำให้การจำลองสถานการณ์สามารถนำมาไปประยุกต์ใช้ได้กับหลากหลายอุตสาหกรรม เช่น

  • การจำลองการยิงหรือใช้อาวุธสำหรับทหาร ตำรวจ บริษัทรักษาความปลอดภัย
  • การจำลองเส้นทาง หรือฝึกการเดินเรือ การขนส่ง การจราจรทางอากาศ
  • ในอุตสาหกรรมในโรงงาน การกระจายสินค้าหรือแม้กระทั่งการให้การบริการทางธุรกิจต่าง ๆ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาล
Spread the love

TELL US ABOUT YOUR PROJECT

0
YEARS IN OPERATION
0
SUCCESS PROJECTS
0
TEAM STUFFS

Processes within the software process improvement standard.

ลักษณะงาน
E-mail
เบอร์โทร
ชื่อบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อธิบายระบบงานขั้นต้น
Spread the love