ปัจจุบัน บริษัทอินเตอร์เซต เป็นพันธมิตรธุรกิจกับบริษัท ไอ บี เอ็ม ประเทศไทย จำกัด (IBM) ทั้งในแง่ของการบูรณการด้านฮาร์ดแวร์ อาทิ เครื่องเซริฟเวอร์  สโตร์เรจ อุปกรณ์ระบบเครือข่าย และการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์  เข้ากับซอฟต์แวร์ของ อินเตอร์เซต  และซอฟต์แวร์ของ IBM ซึ่ง IBM เองมีความชำนาญในด้าน AI และ Cognitive Computing

Spread the love

TELL US ABOUT YOUR PROJECT

0
YEARS IN OPERATION
0
SUCCESS PROJECTS
0
TEAM STUFFS

Processes within the software process improvement standard.

ลักษณะงาน
E-mail
เบอร์โทร
ชื่อบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อธิบายระบบงานขั้นต้น
Spread the love