Digital Transformation

“ลองตั้งคำถามสำคัญที่เกี่ยวกับการทำ Digital Transform ในองค์กร ลองยกตัวอย่างเล็ก ๆ สักตัวอย่าง เช่น ในทุก ๆ องค์กรต้องมีแผนกหรือฝ่ายบุคคล (Human Resources: HR) อยู่แล้ว ถ้าจะตั้งโจทย์ว่า แผนกของเราถูกทำ Digital Transform หรือปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงานปกติ โดยใช้ดิจิตอลเทคโนโลยีหรือเทคโนโลยีสารสนเทศ มาทำแทนแล้วหรือยัง”

“ ถ้าเป็นเช่นนั้น ถ้าจะปรับเปลี่ยนองค์กร เพื่อรับมือกับยุคนี้ จะเริ่มที่ไหน ? ”

ต้องเริ่มจากมีเป้าหมายก่อนว่า Digital Transformation ขององค์กรเรา ต้องเป็นเรื่องเกี่ยวกับการ Update และการยกระดับความสามารถในการแข่งขันในระบบดิจิตอล

พัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการใช้งานในองค์กร

ทุกองค์กร/หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน แม้ว่าจะมีโครงสร้างการทำงานที่คล้ายกัน เช่น มีบริหารจัดการลูกค้า การเงิน บัญชี คลังสินค้า การตลาด ฯลฯ ก็ตาม แต่มักจะมีรายละเอียด ขั้นตอน ความต้องการ ที่เป็นแนวทางเฉพาะของตน ซึ่งองค์กรเหล่านั้น จะต้องการ Software Solution ของตนเอง

พัฒนาแอบพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์มือถือ

การทำแแอพพลิเคชั่นที่ต้องมีการติดตั้งลงไปที่โทรศัพท์มือถือ ทำให้สามารถเข้าถึงความสามารถของเครื่องโทรศัพท์มือถือได้อย่างเต็มที่ เช่นการบันทึกข้อมูลให้ลูกค้าสามารถเปิดดูได้ในภายหลังแม้ไม่ได้เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต

พัฒนาระบบภูมิสารสนเทศ

ปัจจุบันนี้ การใช้เทคโนโลยีภูมิสารสนเทศ (Geographic Information System : GIS) กลายเป็นเรื่องที่คุ้นเคยในสังคมคนใช้ IT ไปแล้ว ไม่เพียงแต่คนทั่วโลก

พัฒนาระบบจำลองเพื่อการฝึก

การจำลองสถานการณ์ (Simulation) เป็นการรวบรวมวิธีการต่าง ๆ ที่ใช้จำลองสถานการณ์จริงหรือพฤติกรรมของระบบต่าง ๆ มาไว้บนคอมพิวเตอร์โดยการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ (Software) เข้ามาช่วย เพื่อที่จะศึกษาการไหลของกิจกรรมในรูปแบบต่าง ๆ

บริการออกแบบหน้าจอ UI / UX

หากองค์กรท่าน ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์อยู่แล้ว แต่ต้องการบริษัทที่มีประสบการณ์ด้านการออกแบบหน้าจอการทำงาน หรือ UI/UX ที่กำหนดขั้นตอนการออกแบบที่ชัดเจนตรงตามกำหนดเวลาและให้ผลลัพธ์ที่ตรง
เปลี่ยนมาใช้บริการ UI และ UX ของ อินเตอร์ เซต ทีมออกแบบของเราคือสตูดิโอออกแบบขนาดเล็กภายใน บริษัท ซอฟต์แวร์ขนาดใหญ่ที่จะช่วยคุณสร้างผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจได้ง่ายและรวดเร็ว

บริการทดสอบโปรแกรมและรับประกันการใช้งาน

เป็นอีกหนึ่งการบริการของเรา ที่ลดภาระการทดสอบซอฟต์แวร์ที่บริษัทลูกค้าพัฒนาขึ้นมาเอง นอกจากเป็นการลดความเสี่ยงจากการพัฒนาระบบใช้เองแล้ว ยังลดต้นทุนการสร้างทีม Tester ภายในองค์กรลูกค้า

บูรณาการฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์

บริการวางระบบของเราจะช่วยให้ท่านรวมซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ รวมทั้งระบบเครือข่ายทำงานประสานเข้าด้วยกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริการบินถ่ายภาพทางอากาศ เพื่อทำข้อมูลเชิงพื้นที่

ด้วยอากาศยานไร้คนขับของอินเตอร์เซต ที่มีขีดความสามารถสูงสุดในตระกูล UAV แบบหลายใบพัด ได้แก่ Aeryon Scout ทำให้เราสามารถถ่ายภาพทางอากาศด้วยความละเอียดที่สูง และสร้างเป็นภาพ 3 D แบบ Point Cloud ได้ เพื่อนำภาพถ่ายทางอากาศเหล่านั้น ไปใช้ในเชิงวิเคราะห์แบบ Geo Analytic ต่อไปได้

พัฒนาระบบ AUGMENTED REALITY

ระบบบริหารโครงการเชิงพื้นที่

เป็นระบบที่ใช้สำหรับบริหารโครงการ โดยอิงข้อมูลในลักษณะเชิงพื้นที่ กล่าวคือทำให้ผู้บริหารแผนงาน โครงการ งบประมาณ สามารถเห็นภาพรวมทั้งหมดบนรูปแบบของแผนที่ประเทศ ได้

ระบบบริหารงานบุคคลและการประเมินผล

เว็บพอร์ทัล ขององค์กรเพื่อยกระดับองค์กรเป็น E-Corporate

เว็บพอร์ทัล (Web Portal) เป็นเครื่องมือขององค์กรโดยเฉพาะในภาคธุรกิจที่ต้องใช้ทั้งในการสื่อสารและทำธุรกรรมกับลูกค้า ทั้งลูกค้าแบบรายบุคคล (Business To Customer : B2C) คู่ค้าทางธุรกิจ (Business To Business : B2B หรือ Partner)

ระบบจำลองการยิง

ระบบจำลองการยิงปืนที่มีความสมจริง สำหรับการ ฝึกพื้นฐานเพื่อเพิ่มความชำนาญในการใช้อาวุธปืน ซึ่ง simulation ใช้ฝึกขั้นต้นให้มีความคุ้นเคยก่อนที่จะฝึกซ้อมด้วยอาวุธจริง
Spread the love

TELL US ABOUT YOUR PROJECT

0
YEARS IN OPERATION
0
SUCCESS PROJECTS
0
TEAM STUFFS

Processes within the software process improvement standard.

ลักษณะงาน
E-mail
เบอร์โทร
ชื่อบริษัท
ชื่อ-นามสกุล
อธิบายระบบงานขั้นต้น
Spread the love