INTERSET Software House

096 265 1628

ติดต่อ ฝ่ายขาย

Tag Archives: DIgital Management

Digital Transformation เริ่มจากตรงไหน

Digital Transformation

Digital Transformation คำว่า Digital Transformation เป็นคำที่คนในอุตสาหกรรม ICT ได้ยินและรับทราบแนวคิดมาได้สักระยะหนึ่งแล้ว โดยเฉพาะการ Transform ด้าน Marketing เช่น บน Social Media ที่ทรงอิทธิพลในบ้านเรา ได้แก่ Facebook , Twitter , Line และ IG  แต่ในปีสองปีมานี้ ในทุกภาคอุตสาหกรรมในประเทศไทย เราได้ยินได้ฟังและพูดกันมากขึ้น ซึ่งเหตุผลนั้น น่าจะเกิดจากนโยบายขับเคลื่อน Thailand 4.0 หรือ ประเทศไทยสี่จุดศูนย์ ของรัฐบาลที่มีทั้งนโยบายและโครงการต่างๆออกมาอย่างต่อเนื่อง ส่งผลให้องค์กรของภาครัฐหลายหน่วยงาน ได้รับงบประมาณในการผลักดันการทำระบบสารสนเทศมาพัฒนาใช้งาน ให้กับองค์กรของตนมากยิ่งขึ้น แล้ว Digital Transformation คืออะไร การเปลี่ยน การปฏิรูป โดยการใช้ดิจิตอล ดูจะเป็นการแปลความแบบตรงไปตรงมาซึ่งก็อาจจะถูก แต่เราคงต้องมาให้ความสำคัญของคำว่า การเปลี่ยน การปฏิรูป ในบริบทของ Digital Transformation ว่าเปลี่ยนแล้วอย่างไร ปฏิรูปเพื่ออะไร   […]